nie można wyświetlić obrazka

O nas


Magdalena Jaroch - Lidzbarska

Magdalena Jaroch-Lidzbarska - pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista terapii uzależnień Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych oraz psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, a także członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Ponadto ukończyła szkolenie z Psychotraumatologii Praktycznej w Pomorskim Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku.

Pracuje w Poradni Leczenia Uzależnień w Gdyni oraz prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną i psychoterapię na Skype w MyWay Clinic online. Przez wiele lat współpracowała z sopocką fundacją „Czyste Dźwięki”, gdzie pracowała jako streetworker (osoba pracująca z ludźmi bezdomnymi i wykluczonymi społecznie motywująca do zmiany stylu życia w ramach tzw. „redukcji szkód”), a także z osobami o odmiennej orientacji seksualnej. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez różnorodne szkolenia i konferencje.

W swoich Gabinetach oferuje konsultacje oraz psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym dla młodzieży od 16 r.ż. oraz osób dorosłych. Oferuje również psychoterapię w języku angielskim, posiada certyfikat Certificate in Advanced English poświadczający zaawansowaną znajomość języka.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji tzn. systematycznie konsultuję przebieg swojej pracy z psychoterapeutą z tytułem superwizora, stosuję się do standardów Kodeksu Etycznego Terapeuty Uzależnień oraz Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.


Antonina Dzierżyńska

Antonina Dzierżyńska - psycholog po skończonych specjalizacjach Psychologia Rodziny oraz Psychologia Sądowo-Penitencjarna i Patologie Społeczne. Posiada również certyfikat specjalisty terapii uzależnień Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka.

Dzięki stażom w kilku ośrodkach, między innymi Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, ma praktykę w pracy z pacjentami uzależnionymi a także ich bliskimi i osobami współuzależnionymi. Pracuje zarówno indywidualnie jak i grupowo. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym, które nabywała w Trójmiejskich placówkach pomocowych. Stale doskonali swoje umiejętności poprzez udział w różnych konferencjach, kursach i szkoleniach.

Zaprasza do kontaktu osoby nastoletnie od 16 r. ż. oraz osoby dorosłe.

Osoby niepełnoletnie – pierwsze spotkanie z rodzicem lub innym opiekunem prawnym.