Rodzina uzależniona od substancji psychoaktywnych, tj. alkohol

W takich rodzinach jeden lub obydwoje rodziców są uzależnieni od substancji psychoaktywnych, co wpływa na funkcjonowanie całej rodziny. Dzieci mogą doświadczać zaniedbania, braku stabilności i emocjonalnych traum związanych z uzależnieniem rodziców.

Objawy towarzyszące osobom z tzw. syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholika)

Trudności z zaufaniem: DDA często nie potrafią ufać innym ludziom. Doświadczenie niestabilności i nieprzewidywalności w domu rodzinnym może prowadzić do obaw przed zranieniem lub odrzuceniem przez innych.

Niskie poczucie własnej wartości: Osoby z doświadczeniem wychowania w rodzinie z uzależnieniem mogą doświadczać niskiego poczucia własnej wartości. Często kształtuje się w nich przekonanie, że są niewystarczające lub niegodne miłości.

Perfekcjonizm: W rezultacie doświadczeń związanych z życiem w nieprzewidywalnym środowisku, DDA mogą rozwijać tendencję do perfekcjonizmu. Dążą do doskonałości jako mechanizmu kontroli nad otoczeniem.

Trudności w nawiązywaniu zdrowych relacji: DDA mogą mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji z innymi. Mogą unikać bliskości emocjonalnej z obawy przed zranieniem.

Lęk przed porzuceniem: Osoby z doświadczeniem rodziny alkoholika często doświadczają lęku przed porzuceniem. To wynika z niestabilności i nieprzewidywalności, które były obecne w ich wczesnym życiu.

Samokrytyka: DDA mogą być skłonne do negatywnej samooceny i zbytniej krytyki wobec siebie. Wpływają na to negatywne doświadczenia związane z życiem w rodzinie z problemem uzależnienia.

Przeszłość jako tajemnica: Osoby z doświadczeniem rodziny alkoholika często starają się ukryć swoją przeszłość. Mogą unikać rozmowy na temat swojego dzieciństwa z obawy przed oceną.

Wzorce uzależnień: Niektóre DDA mogą mieć zwiększone ryzyko rozwijania samodestrukcyjnych nawyków, w tym uzależnień od substancji lub innych szkodliwych zachowań.

Zaprzeczanie problemom: Niektórzy DDA mogą mieć trudności z rozpoznawaniem i akceptacją problemów w swoim życiu, zwłaszcza jeśli są one związane z ich rodzinnym środowiskiem.

Łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi DDA/DDD: Osoby z podobnymi doświadczeniami mogą łatwiej nawiązywać relacje z innymi DDA/DDD, ponieważ mają wspólny punkt odniesienia i zrozumienie wzajemnych doświadczeń.

Pomoc osobom z tzw. syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)

Diagnoza i indywidualne planowanie:

Osoby z syndromem DDA wymagają specjalistycznego podejścia. Mogą posiadać wiele cech utrudniających im codziennie funkcjonowanie do których należą: bardzo krytyczna samoocena, brak zdolności albo trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu bliskich relacji, trudności z emocjonalną regulacją, niskie poczucie własnej wartości, zbytni perfekcjonizm, trudności w ustanawianiu granic, lęk przed oceną, lęk przed odrzuceniem, problemy z zadbaniem o własne potrzeby, poczucie stałego zmęczenia fizycznego, apatia.

Oferuję diagnozę i spersonalizowane plany terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Zrozumienie i zmiana:

Pomagam zrozumieć i zmienić negatywne wzorce oraz niewłaściwe schematy z dzieciństwa, rozwijać zdrowe nawyki i umiejętność radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, a także budować zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące dorosłe życie.

Edukacja i wsparcie rodzinne:

Wspieram nie tylko osoby z DDA, ale także ich rodziny, edukując i dostarczając narzędzi do skutecznej współpracy.

Wsparcie po terapii:

Zapewniam wsparcie po zakończeniu terapii, aby utrzymać postępy i przeciwdziałać ewentualnym nawrotom „starych” schematów działania.

mgr Elżbieta Księżopolska

Znajdź mnie

Copyright © 2024 Elżbieta Księżopolska