Istnieje wiele różnych form dysfunkcyjnych rodzin, a dynamika w każdej z nich może być unikalna.
Oto kilka przykładów:

Rodzina chłodna emocjonalnie: W takich rodzinach może występować brak zdrowego wyrażania uczuć, a komunikacja między członkami rodziny może być utrudniona. Często występują manipulacje emocjonalne, a dzieci mogą odczuwać brak wsparcia emocjonalnego.

Rodzina dysfunkcyjna w związku z przemocą domową: W rodzinach dotkniętych przemocą domową, może występować fizyczna, psychiczna lub emocjonalna przemoc wobec jednego z rodziców lub dzieci. To prowadzi do traumy i zakłóceń w zdrowym rozwoju dzieci.

Rodzina z problemami związku / relacji: Małżeństwo lub związek rodziców jest obarczony problemami, takimi jak zdrada, brak komunikacji czy chroniczne konflikty. Wpływa to na dzieci, tworząc atmosferę napięcia i niepewności.

Rodzina z zaburzeniami psychicznymi: Jeden lub oboje rodzice cierpią na poważne zaburzenia psychiczne. Może to wpływać na doświadczanie trudności w codziennym funkcjonowaniu i w zapewnieniu dzieciom odpowiedniej opieki oraz wsparcia emocjonalnego.

Rodzina z problemami finansowymi: Chroniczne problemy finansowe mogą wpływać na zdrową dynamikę rodziną. Brak stabilności finansowej może prowadzić do napięć, stresu i trudności w spełnianiu podstawowych potrzeb rodziny.

Rodzina z nadmiernym perfekcjonizmem: W niektórych rodzinach nacisk na doskonałość może być przytłaczający. Dzieci w takich rodzinach mogą doświadczać niezdrowego perfekcjonizmu i nadmiernych oczekiwań.

Rodzina z problemami zdrowotnymi: Jeden z członków rodziny boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Wówczas cała rodzina może doświadczać trudności w radzeniu sobie z sytuacją.

Objawy towarzyszące osobom z tzw. syndromem DDD (Dorosłe Dzieci Dysfunkcji)

Niskie poczucie własnej wartości: Osoby z DDD mogą doświadczać chronicznego braku pewności siebie, niemożności uwierzenia w swoją wartość czy poczucia, że są niewystarczające.

Trudności w budowaniu zdrowych relacji: Osoby z DDD mogą mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych, satysfakcjonujących relacji. Często wynika to z braku wzorców zdrowych interakcji rodzinnych w okresie dorastania.

Perfekcjonizm: DDD często przejawiają perfekcjonizm, czyli nieustanne dążenie do doskonałości. Jest to reakcja na niespójność i niestabilność w rodzinie, gdzie jednostka stara się uzyskać kontrolę poprzez perfekcjonizm.

Trudności z zaufaniem: Osoby z DDD mogą mieć trudności z ufaniem innym ludziom. Doświadczenia związane z dysfunkcyjną rodzinną mogą prowadzić do obaw przed zranieniem czy odrzuceniem.

Problemy z samoakceptacją: DDD często borykają się z trudnościami w akceptacji siebie takimi, jakimi są. Mogą odczuwać wewnętrzny konflikt między pragnieniem spełnienia oczekiwań innych, a jednoczesnym pragnieniem akceptacji samego siebie.

Niski poziom tolerancji na stres: Osoby z DDD mogą mieć obniżoną tolerancję na stres z powodu doświadczeń związanych z trudnościami rodzinnymi w przeszłości.

Problemy z samoregulacją emocjonalną: DDD mogą mieć trudności z radzeniem sobie z własnymi emocjami. Może to objawiać się w nadmiernym lęku, depresji, impulsywności lub innymi zaburzeniami emocjonalnymi.

Pomoc osobom z tzw. syndromem DDD (Dorosłe Dzieci Dysfunkcji)

Diagnoza i indywidualne planowanie:

Osoby z syndromem DDD wymagają specjalistycznego podejścia. Mogą posiadać wiele cech utrudniających im codziennie funkcjonowanie do których należą: bardzo krytyczna samoocena, brak zdolności albo trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu bliskich relacji, trudności z emocjonalną regulacją, niskie poczucie własnej wartości, zbytni perfekcjonizm, trudności w ustanawianiu granic, lęk przed oceną, lęk przed odrzuceniem, problemy z zadbaniem o własne potrzeby, poczucie stałego zmęczenia fizycznego, apatia.

Oferuję diagnozę i spersonalizowane plany terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Zrozumienie i zmiana:

Pomagam zrozumieć i zmienić negatywne wzorce oraz niewłaściwe schematy z dzieciństwa, rozwijać zdrowe nawyki i umiejętność radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, a także budować zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące dorosłe życie.

Edukacja i wsparcie rodzinne:

Wspieram nie tylko osoby z DDD, ale także ich rodziny, edukując i dostarczając narzędzi do skutecznej współpracy.

Wsparcie po terapii:

Zapewniam wsparcie po zakończeniu terapii, aby utrzymać postępy i przeciwdziałać ewentualnym nawrotom „starych” schematów działania.

mgr Elżbieta Księżopolska

Znajdź mnie

Copyright © 2024 Elżbieta Księżopolska