Terapia uzależnienia

Każda osoba, bez względu na życiowe doświadczenia, wybory i decyzje, zasługuje na wsparcie, zrozumienie i szansę na pełne, wolne od uzależnień życie. Moją misją jest świadczenie profesjonalnej pomocy oraz stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla tych, którzy pragną przezwyciężyć swoje uzależnienia.
Uzależnienie stanowi chorobę, charakteryzującą się m.in. utratą kontroli nad danym zachowaniem, substancją lub działalnością i jej kontunuowanie pomimo występowania negatywnych konsekwencji. Uzależnienia mogą dotyczyć różnych obszarów życia, a najczęściej dzielą się na kilka głównych kategorii:

Uzależnienia od substancji:

1) alkohol: niezdolność do kontrolowania spożycia alkoholu, co prowadzi do fizycznego i/lub psychicznego uzależnienia,
2) narkotyki: uzależnienie od substancji psychoaktywnych, takich jak heroina, kokaina, metamfetamina, marihuana itp.,
3) nikotyna: uzależnienie od tytoniu, często w postaci palenia papierosów lub używania innych produktów tytoniowych.

Uzależnienia behawioralne:

1) hazard: niezdolność do kontrolowania impulsu do hazardu, prowadząca do problemów finansowych i społecznych,
2) jedzenie: nadmierne jedzenie, prowadzące do otyłości i problemów zdrowotnych,
3) Internet i gry komputerowe: uzależnienie od korzystania z Internetu, gier komputerowych czy innych mediów cyfrowych.

Uzależnienia behawioralne związane z relacjami:

1) seks: niezdolność do kontrolowania impulsu seksualnego, co prowadzi do problemów w życiu osobistym i zawodowym,
2) zakupy: uzależnienie od zakupów, które może prowadzić do zadłużenia i innych trudności finansowych,
3) praca: obsesyjne zaangażowanie się w pracę, często kosztem życia rodzinno-społecznego.

mgr Elżbieta Księżopolska

Znajdź mnie

Copyright © 2024 Elżbieta Księżopolska