Pomoc osobom uzależnionym od hazardu

Diagnoza uzależnienia i trudności z jakimi boryka się osoba uzależniona:

Przeprowadzam szczegółową diagnozę, identyfikując specyficzne potrzeby i obszary do pracy. Każdy plan terapeutyczny jest spersonalizowany, aby skutecznie wspierać Cię w procesie zdrowienia.

Wsparcie psychoterapeutyczne:

Oferuję indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne, pomagając zrozumieć korzenie uzależnienia, identyfikować trudności oraz rozwijać umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresowymi. Oferuję pracę nad takimi kwestiami emocjonalnymi jak stres, lęki, niskie poczuciem własnej wartości, brak asertywności, poczucie krzywdy, żal po stracie, które mogą przyczyniać się do rozwoju uzależnienia.

Monitorowanie postępów:

Regularnie monitoruję postępy i dostosowuję plan pracy terapeutycznej, aby zapewnić skuteczne rezultaty. Mój cel: wspierać Cię na drodze do trwałej zmiany.

Wsparcie po terapii:

Zapewniam wsparcie po zakończeniu terapii, aby utrzymać postępy i przeciwdziałać ewentualnym nawrotom.

mgr Elżbieta Księżopolska

Znajdź mnie

Copyright © 2024 Elżbieta Księżopolska