nie można wyświetlić obrazka

Czym jest psychoterapia?


Jak wygląda pierwsze spotkanie?

Pierwsza konsultacja służy nawiązaniu kontaktu pomiędzy terapeutą, a osobą zgłaszającą się do gabinetu oraz określeniu jej potrzeb i oczekiwań. Podczas spotkania zbierane są podstawowe informacje na temat funkcjonowania danej osoby. Na konsultacji określamy obszary problemowe i możliwe formy pomocy. W jej wyniku może się też okazać, że potrzebna jest pomoc innego specjalisty. Konsultacja nie jest jeszcze psychoterapią, a rozmową zmierzająca do okreslenia problemu i daszej formy pomocy.

Po nawiązaniu kontaktu terapeuty z osobą zgłaszającą się po pomoc i wstępnym określeniu problemu, wspólnie podejmuje się ostateczną decyzję co do kontynuacji spotkań i rozpoczęcia psychoterapii. Nastepnie na kolejnch 2-3 spotkaniach zawierany jest kontrakt terapeutyczny, który stanowi formę umowy między terapeutą a osobą decydująca się na terapię.

Na czym polega psychoterapia?

- jest formą niesienia pomocy i celowym oddziaływaniem terapeutycznym,

- skupia się na realizacji celu/celów danej osoby i zmierza do poprawy jakości życia,

- psychoterapia rozpoczyna się wówczas, gdy osoba zgłaszająca się po pomoc wyraża zgodę na terapię,

- długość trwania terapii określana jest indywidualnie i uzależniona od specyfiki problemu, potrzeb danej osoby i jej zaangażowania oraz motywacji,

- koniecznością są regularne spotkania tzw. sesje psychoterapii (najczęściej odbywają się raz w tygodniu).