nie można wyświetlić obrazka

Oferta warsztatowa


czas trwania warsztatu: 1,5 godziny

cena: 150 zł

minimalna liczba uczestników: 6


I. „Jak nie przeoczyć niebezpieczeństwa...czyli o symptomach zbliżającego się uzależnienia” - warsztat dla rodziców, nauczycieli, pedagogów.

Program warsztatu:

1. Co to jest uzależnienie i jak do niego dochodzi? (fazy rozwoju uzależnienia)

2. Charakterystyka poszczególnych środków psychoaktywnych

3. Jakie symptomy mogą świadczyć o uzależnieniu mojego dziecka? – przedstawienie symptomów charakterystycznych dla pojawiającego się uzależnienia.

4. Jak rozmawiać z dzieckiem przyłapanym na „gorącym uczynku”? – strategie komunikacyjne w sytuacji kryzysowej.

5. Jak pomóc dziecku i rodzinie? - adresy placówek pomocowych w Trójmieście oraz rozdanie materiałów informacyjnych.


II. „Kiedy przyjemność jedzenia zamienia się w obsesję...myślenia” - warsztat o zaburzeniach odżywiania dla rodziców, nauczycieli, pedagogów.

Program warsztatu:

1. Co to są zaburzenia odżywiania? – omówienie poszczególnych typów zaburzeń

2. Jak funkcjonuje osoba z zaburzeniami odżywiania?

3. Jakie symptomy świadczą o tym, że moje dziecko może mieć zaburzenia odżywiania?

4. Jak rozmawiać z dzieckiem, kiedy okaże się, że jest chore? – strategie komunikacyjne w sytuacji kryzysowej.

5. Gdzie szukać pomocy? – adresy placówek pomocowych oraz rozdanie materiałów informacyjnych.


III. “Chcę zrozumieć swoje nastoletnie dziecko” – warsztat o metodach skutecznej komunikacji rodzic- nastolatek.

Program warsztatu:

1. Problemy okresu dojrzewania – miniwykład.

2. Trudne emocje – jak sobie z nimi radzą rodzice i nastolatkowie? – dyskusja na temat emocji i sposobów radzenia sobie z nimi zarówno przez rodziców jak i nastoletnie dzieci.

3. Zasady skutecznej komunikacji – dyskusja, prezentacja.

4. Co robić, kiedy „wzrasta ciśnienie”? - czyli o sposobach radzenia sobie ze złością w sytuacjach konfliktowych.

5. Podsumowanie warsztatów, rozdanie ulotek promocyjnych.


Możliwa też organizacja warsztatów o innej tematyce na zlecenie klienta.