Pomoc osobom
pijącym ryzykownie i szkodliwie

Diagnoza:

Przeprowadzam dokładną diagnozę poziomu picia alkoholu, aby pomóc zrozumieć zakres i charakter problemu. Pomagam zidentyfikować potencjalne czynniki ryzyka i trudności, które wpływają na nadmierne spożycie alkoholu.

Uświadamianie i edukacja:

Dostarczam informacji na temat skutków zdrowotnych i psychospołecznych nadużywania alkoholu. Edukuję na temat poziomów bezpiecznego spożycia i różnic między piciem towarzyskim a nadużywaniem.

Terapia indywidualna:

Pomagam w rozumieniu korzeni nadużywania alkoholu, identyfikacji motywacji do zmiany oraz rozwijaniu umiejętności radzenia sobie.
Oferuję pracę nad takimi kwestiami emocjonalnymi jak stres, lęki, niskie poczuciem własnej wartości, brak asertywności, poczucie krzywdy, żal po stracie, które mogą przyczyniać się do nadużywania alkoholu.

Terapia rodzinna:

Włączam rodzinę do procesu terapeutycznego, aby klient mógł zrozumieć wpływ nadużywania alkoholu na relacje rodzinne. Oferuję pomoc w pracy nad budowaniem zdrowych wzorców komunikacji i wsparcia w rodzinie.

Rozwój umiejętności radzenia sobie:

Pomagam w kształtowaniu zdolności rozpoznawania sytuacji wyzwalających nadużywanie alkoholu. Wspieram w rozwijaniu zdrowych mechanizmów radzenia sobie z trudnościami i stresem.

Wsparcie po terapii:

Zapewnianie wsparcia po zakończeniu terapii, aby utrzymać postępy i przeciwdziałać ewentualnym nawrotom.

Monitorowanie postępów:

Oferuję regularną ocenę postępów, dostosowywanie planu terapeutycznego w miarę potrzeb oraz utrzymanie otwartej linii komunikacji między terapeutą a klientem.

mgr Elżbieta Księżopolska

Znajdź mnie

Copyright © 2024 Elżbieta Księżopolska