Pomoc osobom z tzw. syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) / DDD (Dorosłe Dzieci Dysfunkcji)

Oferuję wsparcie dla osób z tzw. syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z Dysfunkcyjnych Rodzin. Skupiam się na dostarczaniu informacji, pomocy psychoterapeutycznej oraz zasobów edukacyjnych. Wspieram osoby zmagające się z wyzwaniami wynikającymi z tych doświadczeń życiowych.

Syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) dotyczy osób, które dorastały w rodzinach, gdzie co najmniej jedno z rodziców było uzależnione od alkoholu. Wpływ takiego środowiska na rozwój emocjonalny i psychospołeczny może być trudny do przewidzenia. Osoby z DDA często doświadczają trudności w nawiązywaniu zdrowych relacji czy radzeniu sobie z emocjami.

Syndrom Dorosłych Dzieci z Dysfunkcyjnych Rodzin (DDD) obejmuje osoby, które wychowywały się w rodzinach charakteryzujących się niestabilnością, brakiem bezpieczeństwa emocjonalnego czy trudnościami w komunikacji. DDD może skutkować trudnościami w budowaniu zdrowych relacji, niskim poczuciem własnej wartości oraz problemami z samoregulacją.

Oferuję pomoc w poszukiwaniu zasobów niezbędnych do odbudowy, samopoznania i rozwoju po trudnych doświadczeniach z przeszłości. Jestem tutaj, aby Cię wesprzeć w Twojej drodze do zdrowia emocjonalnego i satysfakcji życiowej.

mgr Elżbieta Księżopolska

Znajdź mnie

Copyright © 2024 Elżbieta Księżopolska