Syndrom współuzależnienia

Syndrom współuzależnienia to wzorzec zachowań charakteryzujący się nadmierną troskliwością, zaangażowaniem i kontrolą w stosunku do innych osób, szczególnie tych z problemami uzależnienia lub trudnościami emocjonalnymi. Osoby dotknięte syndromem współuzależnienia często skupiają się na potrzebach innych, pomijając swoje własne, i często doświadczają trudności w ustanawianiu zdrowych granic w relacjach interpersonalnych.

Cechy syndromu współuzależnienia

Nadmierna troskliwość: Osoby współuzależnione często przejawiają nadmierną troskliwość i chęć pomocy innym, nawet kosztem swoich własnych potrzeb i dobrostanu.

Brak zdolności do ustanawiania granic: Współuzależnienie często wiąże się z trudnościami w wyznaczaniu granic w relacjach. Osoby te mogą być zbyt przywiązane do innych, zatracając swoją własną tożsamość.

Potrzeba kontrolowania: Osoby współuzależnione często odczuwają potrzebę kontrolowania sytuacji, innych ludzi i ich własnych emocji w celu utrzymania pozoru porządku i stabilności.

Niskie poczucie własnej wartości: Współuzależnienie często idzie w parze z niskim poczuciem własnej wartości. Osoby te mogą uzależniać swoje poczucie wartości od tego, jak dobrze spełniają potrzeby innych.

Unikanie konfliktów: Osoby współuzależnione często unikają konfliktów, nawet kosztem swoich własnych przekonań i potrzeb. Zależy im na utrzymaniu spokoju i harmonii w relacjach.

Lęk przed porzuceniem: Syndrom współuzależnienia może prowadzić do silnego lęku przed porzuceniem. Osoby te często angażują się w związki, nawet toksyczne, aby uniknąć uczucia odrzucenia.

Nadmierna zależność od zatroskania innych: Osoby współuzależnione często swoje samopoczucie uzależniają od zatroskania innych. To może obejmować nadmierną troskę o osoby uzależnione lub przejmowanie odpowiedzialności za ich problemy.

Trudności w identyfikowaniu własnych potrzeb: Osoby współuzależnione mają trudności w identyfikowaniu i wyrażaniu swoich własnych potrzeb. Często kładą większy nacisk na potrzeby innych niż na swoje.

Brak zdrowej samooceny: Współuzależnienie często idzie w parze z brakiem zdrowej samooceny. Osoby te mogą oceniać siebie przez pryzmat tego, jak dobrze spełniają oczekiwania innych.

Uzależnienie od zatroskania o innych: Osoby współuzależnione często znajdują satysfakcję i sens życia w byciu potrzebnym dla innych, co może prowadzić do uzależnienia od troski o innych.

Pomoc osobom z tzw. syndromem współuzależnienia

Rozpoznanie i zrozumienie syndromu współuzależnienia:

Syndrom ten często towarzyszy osobom bliskim osób uzależnionym. Nieodzownym elementem życia u boku osoby uzależnionej jest ciągłe odczuwanie stresu, lęku i napięcia. Pomagam zrozumieć i przepracować wzorce współuzależnienia (pułapkę niewłaściwego przystosowani się do sytuacji życia z osobą uzależnioną – ukrywanie problemu, zaprzeczanie, usprawiedliwianie, zbytnie kontrolowanie, branie na barki konsekwencji picia/brania/grania), rozwijając zdrowe granice i umiejętność dbania o siebie.

Psychoterapia rodzinna:

Oferuję cykliczne spotkaniach, w których uczestniczę ja, jako osoba bezstronna, nieopowiadająca się po żadnej ze stron konfliktu i członkowie rodziny doświadczającej trudności. Ten rodzaj terapii jest pomocny w przezwyciężeniu trudności, z jakimi zmaga się system rodzinny. Terapia rodzin pozwala rozwiązać wiele różnych problemów, do których w głównej mierze należą:

  • problemy w komunikacji pomiędzy członkami rodziny,
  • narastające konflikty w rodzinie,
  • częste kłótnie,
  • zaburzenia zachowania u dzieci i nastolatków wynikające z problemowego używania substancji i technologii,
  • uzależnienia w rodzinie,
  • brak uczucia więzi i zrozumienia w rodzinie.

Psychoterapia par/małżeństw:

Psychoterapia dla par lub małżeństw polega na spotkaniach z psychoterapeutą online, w trakcie których poruszane są ważne problemy w związku. Oferuję terapię, która wspiera zrozumienie i skuteczne radzenie sobie z dynamicznymi relacjami.

Wsparcie po terapii:

Zapewniam wsparcie po zakończeniu terapii, aby utrzymać postępy i przeciwdziałać ewentualnym nawrotom „starych” schematów działania.

mgr Elżbieta Księżopolska

Znajdź mnie

Copyright © 2024 Elżbieta Księżopolska