Szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne online

Organizuję online szkolenia i warsztaty dotyczące tematyki uzależnień, które pomagają zrozumieć mechanizmy uzależnień, syndromu współuzależnienia i syndromu DDA/DDD, identyfikować trudności oraz rozwijać umiejętności radzenia sobie.

mgr Elżbieta Księżopolska

Znajdź mnie

Copyright © 2024 Elżbieta Księżopolska